Kajaki i spływy kajakowe, Wynajem kajaków
Zadzwoń i zamów tel : 502170237

Regulamin

Regulamin wypożyczalni kajaków PASJA KAJAKOWA.

 • Wypożyczamy czysty i zadbany sprzęt i taki należy nam zwrócić.
 •  Kajak może wypożyczać osoba, która ukończyła 18 lat.
 • Dla osób będących pod wpływem działania alkoholu lub narkotyków nie wypożyczamy sprzętu pływającego!!!
 • Osoby, które nie ukończyły 18 lat muszą płynąć pod opieką osoby pełnoletniej, która odpowiada za bezpieczeństwo osoby nieletniej.
 • Udostępniamy sprzęt pływający na spływy, które są organizowane we własnym zakresie przez uczestników i na własną odpowiedzialność.
 • Uczestnicy spływów we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność, organizują transport sprzętu oraz osób uczestniczących w spływie. Po wcześniejszym uzgodnieniu możemy pomóc przy transporcie.
 • Nie zapewniamy opieki uprawnionego przewodnika lub ratownika WOPR. Po wcześniejszym uzgodnieniu możemy zapewnić taką opiekę.
 •  Nie odpowiadamy za złamania, skaleczenia, śmierć i inne wypadki.
 • Nie odpowiadamy za rzeczy zagubione lub skradzione.
 • Stan zdrowia uczestników spływu musi umożliwiać udział w spływie, który odbywa się na własną odpowiedzialność.
 • Wypożyczający nie odpowiada za skutki działań uczestników spływu.
 • Wypożyczający przyjmuje do stosowania i wiadomości, iż w celu zachowanie bezpieczeństwa podczas pływania i korzystania ze sprzętu, zabrania się:
  • stania i kucania w kajaku.
  • siadania na burcie, dziobie, rufie.
  • skakania z kajaka do wody.
  • korzystania ze sprzętu pływającego z niezałożoną na siebie kamizelką asekuracyjną.
  • przebywania w kajaku  nieznajdującym się na wodzie;
  • spożywania alkoholu lub środków odurzających;
 •  Podczas użytkowania kajaka należy zachowywać się kulturalnie – zabrania się przybijania w miejscach do tego nie przeznaczonych, skakania ze sprzętu do wody, moczenia kapoków, cumowania na nadbrzeżach kamienistych i betonowych oraz zaśmiecania akwenu, na którym będzie użytkowany kajak.
 • Aby wypożyczyć sprzęt należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). W przypadku jeśli wydający sprzęt uzna klienta za niewiarygodnego, bez uzasadnienia może odmówić wypożyczenia sprzętu.
 • Wypożyczenie sprzętu następuje po podpisaniu przez Wypożyczającego zobowiązania odpowiedzialności materialnej. Z momentem podpisania rewersu za wypożyczony sprzęt Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wypożyczony sprzęt;
 • Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem technicznym i ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki asekuracyjne, których wypożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
 • Sprzęt zwracany do wypożyczalni winien być w stanie umożliwiającym natychmiastowe wypożyczenie.
 • Wypożyczający po zwrocie sprzętu w odpowiednim stanie otrzymuje rewers poświadczający jego zwrot.
 • Za zniszczenie, zgubienie, kradzież sprzętu Wypożyczający zobowiązany jest zwrócić jego równowartość w wysokości 100% rynkowej ceny w chwili zgłoszenia bez względu na stopień jego zamortyzowania (zgodnie z cennikiem).
 • Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu ustalonym wcześniej przez Wypożyczającego i Wypożyczalnie.
 • Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu na warunkach ustalonych z Wypożyczalnią.
 • Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Wypożyczalni.
 • Zgodnie z cennikiem pobierana jest opłata za wypożyczenie sprzętu.
 • Wypożyczający jak i uczestnicy spływu wyrażają zgodę na wykorzystanie zdjęć i opisów ze spływu na stronie internetowej http://www.kajakiparseta.pl
 • Klauzula informacyjna RODO zamieszczona jest na stronie internetowej wypożyczalni http://www.kajakiparseta.pl

 

Informacja Administratora Danych Osobowych

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych osób fizycznych.

Informujemy, iż administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Ewelina Boros-Smolińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „CALDREW” Ewelina Boros – Smolińska, ul. Polanowska 35, 76-100 Sławno.

Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adres e-mail: biuro@kajakiparseta.pl lub pisemnie na wskazany powyżej adres siedziby Administratora.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:

 • W celach związanych z ustaleniem i ewentualnym dochodzeniem roszczeń wynikających z korzystania z usług wypożyczalni kajaków (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO);
 • Administrator może również przetwarzać Pani/Pana dane w calach przedstawienia oferty swoich produktów i usług, tj. w celach związanych z marketingiem bezpośrednim swoich usług (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO).

Pani/Pana dane będą przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z przysługujących Administratorowi wierzytelności wynikających z korzystania z usług wypożyczalni kajaków.

W przypadku marketingu bezpośredniego Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane do czasu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych.

Odbiorcami danych osobowych w stosowanych przypadkach mogą być:

 • Podmioty, którym Administratora zobowiązany jest udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 • Podmioty wspierające Administratora w wykonywaniu czynności, np.: podmioty świadczące usługi pocztowe, transportowe etc;
 • Podmioty współpracujące z Administratorem przy obsłudze prawnej, podatkowej, księgowej;

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w szczególności wobec przetwarzania Pana/Pani danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Nadto, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

wynajem sprzętu kajakowego

Bazy kajakowe: Białogard, Koszalin, Sławno
ul. Polanowska 35
76-100 Sławno
ul. Polanowska 35; 76-100 Sławno; Telefon: 502 170 237