Kajaki i spływy kajakowe, Wynajem kajaków
Zadzwoń i zamów tel : 502170237

Regulamin

Regulamin wypożyczalni kajaków PASJA KAJAKOWA.

Regulamin określa zasady wypożyczania i zwrotu sprzętu.

 • Wypożyczamy czysty i zadbany sprzęt i taki należy nam zwrócić.
 •  Kajak może wypożyczać osoba, która ukończyła 18 lat.
 • Dla osób będących pod wpływem działania alkoholu lub narkotyków nie wypożyczamy sprzętu pływającego!!!
 • Osoby, które nie ukończyły 18 lat muszą płynąć pod opieką prawną osoby pełnoletniej, która odpowiada za bezpieczeństwo osoby nieletniej.
 • Udostępniamy sprzęt pływający na spływy, które są organizowane we własnym zakresie przez uczestników i na własną odpowiedzialność.
 • Uczestnicy spływów we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność, organizują transport sprzętu oraz osób uczestniczących w spływie. Po wcześniejszym uzgodnieniu możemy pomóc przy transporcie.
 • Nie zapewniamy opieki uprawnionego przewodnika lub ratownika WOPR. Po wcześniejszym uzgodnieniu możemy zapewnić taką opiekę.
 •  Nie odpowiadamy za złamania, skaleczenia, śmierć i inne wypadki.
 • Nie odpowiadamy za rzeczy zagubione, utopione lub skradzione.
 • Stan zdrowia uczestników spływu musi umożliwiać udział w spływie, który odbywa się na własną odpowiedzialność.
 • Wypożyczający nie odpowiada za skutki działań uczestników spływu.

Korzystanie ze sprzętu

 • Podczas pływania i korzystania ze sprzętu, kategorycznie zabrania się ze względów bezpieczeństwa:
  • stania i kucania w kajaku.
  • siadania na burcie, dziobie, rufie.
  • skakania z kajaka do wody.
  • korzystania ze sprzętu pływającego z niezałożoną na siebie kamizelką asekuracyjną.
  • przebywania w kajaku  nieznajdującym się na wodzie
 •  Podczas użytkowania kajaka należy zachowywać się kulturalnie – zabrania się przybijania w miejscach do tego nie przeznaczonych, skakania ze sprzętu do wody, moczenia kapoków, cumowania na nadbrzeżach kamienistych i betonowych oraz zaśmiecania akwenu, na którym będzie użytkowany kajak.
 • Aby wypożyczyć sprzęt należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). W przypadku jeśli wydający sprzęt uzna klienta za niewiarygodnego, bez uzasadnienia może odmówić wypożyczenia sprzętu.
 • Wypożyczenie sprzętu następuje po podpisaniu przez Wypożyczającego zobowiązania odpowiedzialności materialnej. Z momentem podpisania rewersu za wypożyczony sprzęt Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną.
 • Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem technicznym i ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki asekuracyjne, których wypożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

Zwrot sprzętu

 • Sprzęt zwracany do wypożyczalni winien być w stanie umożliwiającym natychmiastowe wypożyczenie.
 • Wypożyczający po zwrocie sprzętu w odpowiednim stanie otrzymuje rewers poświadczający jego zwrot.
 • Za zniszczenie, zgubienie, kradzież sprzętu Wypożyczający zobowiązany jest zwrócić jego równowartość w wysokości 100% rynkowej ceny w chwili zgłoszenia bez względu na stopień jego zamortyzowania (zgodnie z cennikiem).
 • Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu ustalonym wcześniej przez Wypożyczającego i Wypożyczalnie.
 • Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu na warunkach ustalonych z Wypożyczalnią.
 • Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Wypożyczalni.
 • Zgodnie z cennikiem pobierana jest opłata za wypożyczenie sprzętu.
 • Wypożyczający jak i uczestnicy spływu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ( Dz.U.2018 poz. 1000 ).
 • Wypożyczający jak i uczestnicy spływu wyrażają zgodę na wykorzystanie zdjęć i opisów ze spływu na stronie internetowej http://www.kajakiparseta.pl

Regulamin Pasji Kajakowej.

wynajem sprzętu kajakowego

Bazy kajakowe: Białogard, Koszalin, Sławno
ul. Polanowska 35
76-100 Sławno
ul. Polanowska 35; 76-100 Sławno; Telefon: 502 170 237